Transcriptie en transliteratie van het Griekse alfabet

Eigenlijk zou iedereen het Griekse alfabet moeten kennen, maar zo is het niet. Dan is het handig om voor de Nederlandse taal een systeem en standaard te hebben om het Griekse alfabet met Latijnse letters weer te geven voor de Nieuwgriekse taal. Een alfabet kan op meer manieren in een ander alfabet worden omgezet: door transcriptie en transliteratie of een combinatie ervan.
De basis van een transliteratie is de schrijfwijze, de basis van transcriptie is de uitspraak. Kenmerk van een transliteratie is dat het omkeerbaar is en daarom op “letter op letter” is gebaseerd. De meest nauwkeurige vorm van transcriptie is een fonetische transcriptie met gebruik van fonemen en allofonen waarmee zo goed mogelijk de gebruikte klanken van de taal worden weergegeven. Hiervoor wordt vaak het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) gebruikt. Bij een fonologische transcriptie worden alleen de fonemen, klanken met een betekenis onderscheidende functie, weergegeven. Deze systemen zijn handig voor het leren van een taal.

ELOT, een handige tool

In de praktijk wordt vaak een mengvorm van transliteratie en transcriptie gebruikt. Voor het omzetten van Griekse eigennamen voor het opmaken van het paspoort geeft de Griekse politie een tool die gebaseerd is op ELOT 743 van de Griekse Organisatie voor Standaardisering en vrijwel gelijk is aan de ISO 843:1997. De link van deze tool, die handig is om te gebruiken bij het vertalen van officiële documenten staat boven de tabel van mijn site.

Tabel met EN ISO 843, transliteratie en mijn eigen NTN, nationale transcriptie NL

In de tabel op mijn site staat de transliteratie van het Griekse alfabet volgen de ISO 843 en een eigen
transcriptie gemaakt voor het Nederlands, die soms handig is voor vertaalwerk, maar ook voor het leren van de Griekse taal: de NTN, nationale transcriptie Nederlands.