tarieven

Tarief per woord: € 0,13*
(in het geval van een beëdigde vertaling)
Tarief per woord : € 0,16*

Het is gebruikelijk om vertaalopdrachten per woord of per regel te betalen. De woorden van de doeltekst of brontekst worden geteld met behulp van een woordenteller. De doeltaal is de taal waarin de brontekst wordt vertaald. Het is ook mogelijk om een uurtarief te betalen. Dit is vanzelfsprekend voor het verrichten van tolkdiensten. Onderstaande tarieven zijn richtprijzen exclusief btw 21%.

Over de tariefstelling kan worden onderhandeld.

Tarief per regel: € 1,30* Tarief per regel (in het geval van een beëdigde vertaling): €1,60*
Uurtarief: 50,00* per uur Spoedtarief: € 60,00* per uur

Minimumtarief van 20 euro per opdracht

*vastgesteld tot 01-01-2020

Werkwijze

Na overleg via de telefoon of per e-mail ontvangt u een bevestiging per e-mail. Hierin worden de gemaakte afspraken over het gekozen tarief, de afgesproken levertijd, de betalingswijze en lay-out vastgelegd.

Een beëdigde vertaling wordt voorzien van stempel met paraaf en datum op elk blad van de brontekst en de doeltekst (de vertaling). Bij de doeltekst wordt een verklaring gevoegd met de naam van de vertaler, de plaats, de datum en de handtekening van de vertaler. De beëdigde papieren versie wordt vervolgens (aangetekend) naar de opdrachtgever gestuurd.

Betaalwijze

Samen met de vertaling ontvangt u de factuur. In sommige gevallen kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling worden gevraagd.