vertaler

Petra Salentijn voor heldere en intelligente vertalingen.

Ik ben een ervaren en betrouwbare vertaler die staat voor een overzichtelijk opgemaakte vertaling die op tijd wordt geleverd.

In 1984 heb ik mijn eerste doctoraaldiploma in de Italiaanse letteren behaald aan de universiteit van Groningen en in 1992 kreeg ik het tweede doctoraaldiploma uitgereikt aan de RUG, deze keer afgestudeerd in de algemene letteren en in het bijzonder het Grieks met als afstudeerrichting ‘vertaalkunde’ en een stage bij de vertaalafdeling van een verzekeringsinstantie.

Ik sta ingeschreven in het register van beëdigde tolken en vertalers. Permanente Educatie is een voorwaarde om geregistreerd te blijven en in het kader hiervan heb ik de volgende certificaten gehaald :

Internationale strafrechtelijke jurisdictie en samenwerking – Internationale bescherming van de rechten van de mens – Internationaal Milieurecht – Europees strafrecht, een nieuwe realiteit –
Nationaal en Internationaal Familierecht bij de SIGV (Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers): Relatierecht en echtscheidingsprocedure – Afstamming, adoptie&gezag en voogdij
Erfrecht en relatievermogensrecht – Internationaal familierecht en nationaliteitsrecht –
Ontnemingswetgeving -Traject Voorlopige Hechtenis – Medisch, farmaceutisch vertalen (Medilingua in Leiden) -Medische terminologie – Administratief gebied- Fiscale en boekhoudkundige terminologie –

Mijn opdrachtgevers zijn onder meer ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg, kinderbescherming, politie, FIOD, rechtbank, advocaten, IND, politie, belastingdienst, notarissen, gemeentes, verzekeringsorganen (UWV, CVZ), Europese Unie en particulieren.
Vaak werk ik in opdracht van vertaalbureaus.