transcriptie nieuwgrieks

Grieks alfabet: transcriptie Nieuwgrieks

ELOT

hoofdletter| kleine letter| en ISO 843| Nationale Transcriptie NL
24 letters
Α α a a
Β β b b
Γ γ g g, j1
Δ δ d d of dh
Ε ε e e
Ζ ζ z z
Η η i i
Θ θ th th
Ι ι i i
K κ k k
Λ λ l l
Μ μ m m
Ν ν n n
Ξ ξ x x
Ο ο o o
Π π p p
Ρ ρ r r
Σ σ, ς s s
Τ τ t t
Υ υ y y, i
Φ φ f f
Χ χ ch ch
Ψ ψ ps ps
Ω ω o o
Klinkerstapeling
αι ai e
άι ái ái
αϊ
αυ av, af, ay2
ει ei i
έι éi éi
εϊ
ευ ev, ef, ey3 ev, ef, ey4
ηυ iv, if, iy5 iv, if, iy6
οι oi i
όι ói ói
οϊ
ου ou, oy ou, oy7
υι yi yi
Medeklinkerstapeling
γγ ng ng
γκ gk g, ng8
γξ nx nx
γχ nch nch
μπ b, mp b, mp9
ντ nt d, nd10
 1. j voor een i- of e-klank
 2. υ wordt v voor β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ en alle klinkers.
  υ wordt f voor θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ en aan het einde van een woord.
  υ wordt y wanneer de klinker voor de υ een accent heeft.
 3. zie noot 2
 4. zie noot 2
 5. zie noot 2
 6. zie noot 2
 7. zie noot 2
 8. in het midden van een woord.
 9. zie noot 8
 10. zie noot 8