transcriptie nieuwgrieks

Grieks alfabet: transcriptie Nieuwgrieks

ELOT

hoofdletter| kleine letter| en ISO 843| Nationale Transcriptie NL
24 letters
Α α a a
Β β b b
Γ γ g g, j[note]j voor een i- of e-klank[/note]
Δ δ d d of dh
Ε ε e e
Ζ ζ z z
Η η i i
Θ θ th th
Ι ι i i
K κ k k
Λ λ l l
Μ μ m m
Ν ν n n
Ξ ξ x x
Ο ο o o
Π π p p
Ρ ρ r r
Σ σ, ς s s
Τ τ t t
Υ υ y y, i
Φ φ f f
Χ χ ch ch
Ψ ψ ps ps
Ω ω o o
Klinkerstapeling
αι ai e
άι ái ái
αϊ
αυ av, af, ay[note]υ wordt v voor β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ en alle klinkers.
υ wordt f voor θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ en aan het einde van een woord.
υ wordt y wanneer de klinker voor de υ een accent heeft.[/note]
ει ei i
έι éi éi
εϊ
ευ ev, ef, ey[note]zie noot 2[/note] ev, ef, ey[note]zie noot 2[/note]
ηυ iv, if, iy[note]zie noot 2[/note] iv, if, iy[note]zie noot 2[/note]
οι oi i
όι ói ói
οϊ
ου ou, oy ou, oy[note]zie noot 2[/note]
υι yi yi
Medeklinkerstapeling
γγ ng ng
γκ gk g, ng[note]in het midden van een woord.[/note]
γξ nx nx
γχ nch nch
μπ b, mp b, mp[note]zie noot 8[/note]
ντ nt d, nd[note]zie noot 8[/note]